Refundacja wizyt specjalistycznych w ramach programu Sii Power Volunteers

Dzięki grantowi przyznanemu przez firmę Sii Polska rodzice lubelskich dzieci urodzonych przedwcześnie, mają możliwość skorzystania z refundacji wizyt specjalistycznych.

Refundacja wizyt położnej i fizjoterapeuty

Celem programu jest finansowanie 2 wizyt położniczych patronażowych oraz 2 wizyt fizjoterapeutycznych (instruktażu pielęgnacyjnego) dla dzieci urodzonych przed 36 (czyli maksymalnie 35t6d) tygodniem ciąży.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Refundacja wizyt lekarskich i terapeutycznych UWAGA! BUDŻET ZOSTAŁ WYCZERPANY

W ramach tego projektu, dzięki środkom darowanym przez Fundację PGNiG, mamy możliwość finansowania interdyscyplinarnych konsultacji dla dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży z woj. lubelskiego.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

kryteria ogólne przyznawania pomocy

Jednorazowe wsparcie finanansowe na pokrycie kosztów wizyt specjalistycznych, jest przyznawane w oparciu o poniższe kryteria:

  • kryteria formalne określone w Regulaminie (tydzień urodzenia dziecka, jego wiek, miejsce zamieszkania)
  • faktyczny stan zdrowia Państwa dziecka i konieczną w związku z tym ilość kontroli lekarskich (potwierdzony oświadczeniem lekarza w Formularzu o stanie zdrowia)
  • opisaną sytuację rodzinną (zatrudnienie, niepełnosprawności w rodzinie, korzystanie ze wsparcia innych podmiotów, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka)

ZASADY REFUNDACJI

Refundacja odbywa się w oparciu o spełnienie warunków określonych w Porozumieniu, podpisanym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pomoc. Zwrot środków odbywa się za wizyty faktycznie zrealizowane. Niedopełnie ustaleń w Porozumieniu (przekroczenie terminów, niedostarczenie kompletnego rozliczenia) skutkuje tym, że środki nie będą zwrócone. Inne szczegółowe ustalenia znajdują się w podpisanym przez Beneficjentów i Fundację Porozumieniu.

Wniosków o wsparcie w takiej postaci spływa do Fundacji bardzo dużo. Fundacja zastrzega, że ze pomoże wybranym rodzinom.