Strach, niepokój, poczucie winy i wiele innych trudnych emocji towarzyszy rodzicowi wcześniaka. Niekiedy pojawiają się one w postaci stresu pourazowego, często kończą się depresją. Dlatego każdego rodzica wcześniaka zachęcamy do kontaktu z psychologiem jeszcze na oddziale. 

Jeśli potrzebujesz doraźnej pomocy psychologicznej, możesz skontaktować się bezpośrednio z Centrum Interwencji Kryzysowej tel. 733 588 900. W ramach współpracy Fundacji Przed Czasem oraz Centrum Interwencji Kryzysowej, możemy między innymi świadczyć nielimitowane wsparcie psychologiczne dla rodziców wcześniaków oraz przyszłych rodziców zagrożonych porodem przedwczesnym.

Oprócz tego refundujemy koszty psychoterapii rodziców, których dzieci urodziły się właśnie przed czasem. Jeśli potrzebujesz takiej pomocy, wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Fundacja Przed Czasem z
  siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
  Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223, NIP 9462695509. 
  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści
  wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności.