Dane fundacji:

Fundacja Przed Czasem

ul. Łęczyńska 3a

21-309 Lublin

e-mail: kontakt@przedczasem.org

KRS: 0000829223

NIP: 9462695509

REGON: 385584907

Dane do przelewu:

Bank BNP Paribas
NR KONTA: 35 1600 1462 1897 3698 1000 0001

IBAN: PL35 1600 1462 1897 3698 1000 0001

BIC: PPABPLPK

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Fundacja Przed Czasem z
  siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
  Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223, NIP 9462695509. 
  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści
  wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności.