Trening motoryczny w zaburzeniach ruchu

i postawy

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, a także studentów, którzy planują zawodowo zajmować się fizjoterapią.

Termin kursu: 30-31.07.2022

Miejsce: Lublin

Cena szkolenia: 1400 zł

Ilość godzin: 18 godzin lekcyjnych

Zakres szkolenia :

 1. Jak regulować napięcie mięśniowe, na czym polega postępowanie w różnych rodzajach hipertonii mięśniowej
 2. Aktywizacja mięśni- precyzyjna praca na określonych elementach łańcuchów ruchowych. Techniki „włączania” mięśnia w aktywności
 3. Trening motoryczny i znaczenie siły dla funkcji
 4. Wspomagania w treningu funkcjonalnym kończyn dolnych
 5. Wspomagania w terapii chodu i trening na bieżni
 6. Analiza łańcuchów mięśniowych w kontekście chodu i stania (taśma przednia, tylna, boczna i głęboka)
 7. Zastosowanie elektrostymulacji dla zaktywizowania wybranych, zinhibitowanych grup mięśniowych
 8. Trening siłowy vs kontroli motorycznej
 9. Techniki postępowania w obszarze tułowia
 10. Techniki postępowania w obszarze kończyny dolnej
 11. Techniki postępowania w obszarze kończyny górnej

Prowadzący:

Michał Sokołów- od 2008 roku pracuje jako fizjoterapeuta i koordynator fizjoterapeutów w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku. Od wielu lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca ze studentami na kierunku fizjoterapia w swojej macierzystej uczelni. Jest także doktorantem na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W swojej pracy korzysta z wielu koncepcji terapeutycznych, ale najbliższa jest mu koncepcja NDT – Bobath.  Wykorzystuje także techniki powięziowe, kinesiotaping, PNF, Kinetic Control, MEDEK, i wiele innych. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia. Ukończył liczne szkolenia z zakresu, m.in. fizjoterapii dzieci ryzyka , planowania i prowadzenia terapii w Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, trudności związanych z przetwarzaniem bodźców sensorycznych (Integracja Sensoryczna) czy wad postawy i problemów ortopedycznych.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Fundacja Przed Czasem z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223, NIP 9462695509. Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności