mózgowe uszkodzenia widzenia

i trudności wzrokowe, uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego w fizjoterapii

i rehabilitacji wzroku 

Szkolenie skierowane do fizjoterapeutów, terapeutów widzenia, pedagogów, logopedów/neurologopedów, psychologów, osób zainteresowanych tą tematyką.

Termin kursu: 22-23.04.2023 

Miejsce: Lublin

Cena szkolenia: 1100 zł (cena promocyjna dla osób które zgłoszą się do 31.03- 1000 zł)

Czas trwania: 9:00-18:00

Zakres szkolenia :

1. Rozwój widzenia na podłożu rozwoju motorycznego od urodzenia do 2 r.ż.
2. Zachowania dziecka wskazujące na problemy ze wzrokiem, które powinny zwrócić uwagę opiekunów.
3. W jaki sposób uszkodzenie wzroku wpływa na poszczególne obszary rozwoju.
4. Warunki konieczne do prawidłowego widzenia -podstawy fizjologii widzenia.
5. Czym się różni wada refrakcji od schorzenia wzroku.
6. Kiedy potrzebny jest terapeuta widzenia.
7. Trudności wzrokowe dzieci z zaburzoną stabilizacją centralną – co widzi fizjoterapeuta i kiedy wysyła do terapeuty wzroku.
8. CVI, zanik nerwu wzrokowego, uszkodzenie dróg wzrokowych, najczęściej spotykane schorzenia wzroku, zwłaszcza te, które towarzyszą zespołom genetycznym i wcześniactwu.
9.Wspomaganie rozwoju i rehabilitacji dziecka z CVI i uszkodzeniem dróg wzrokowych- podstawowe techniki wspomagające rozwój i rehabilitację dziecka słabowidzącego np. ROP.

W trakcie warsztatów oprócz zajęć teoretycznych, praktyczne ćwiczenia, analiza filmów w celu diagnostyki małego dziecka i demo z małym pacjentem.

Prowadzący:

Beata Wasicka (INSTRUKTOR Koncepcji NDT BOBATH)- mgr fizjoterapii, absolwentka kierunku fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Wykładowca akademicki, koordynator i założyciel Centrum Dziecka- Wczesna Interwencja Pediatryczna. Swoja karierę zawodową rozpoczynała w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku, gdzie pracowała 12 lat. Od początku swojej pracy podążała w kierunku koncepcji NDT Bobath. Pierwszy swój kurs NDT Bobath ukończyła w 2008/2009 i w kolejnych latach pogłębiała swoją wiedzę i praktykę zgodnie z koncepcją Bobath i doszkalała się na licznych kursach i szkoleniach z tematyki rehabilitacji dzieci. Uczestniczyła w wielu szkoleniach zakresu terapii neurorozwojowej i wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju m. in.: General Movements Assessment- metoda Prechtla, TIMP (Test of Infant Motor Performance) i innych oraz prowadziła wiele kursów doszkalających z tematyki fizjoterapii pediatrycznej. W 2019 roku ukończyła kurs NDT Bobath Basic po którym otrzymała uprawnienia nauczyciela koncepcji NDT Bobath.

Agata Hołubowicz

Mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta widzenia, instruktor orientacji przestrzennej, oligofrenopedagog Pani Agata Hołubowicz ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi, słabowidzącymi z różnymi dodatkowymi niepełnosprawnościami. 

Prowadzi terapię dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Diagnozuje widzenie u dzieci, wspomaga rozwój i funkcje wzrokowe. Prowadzi terapię wzroku u dzieci z niewielkim stopniem niedowidzenia, które ze względu na problemy okomotoryczne, mają trudności szkolne w zakresie czytania i pisania. Wiele lat pracowała w jedynym na Pomorzu Ośrodku Wczesnego wspomagania Rozwoju dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Sobieszewie, gdzie trafiają prawie wszystkie niewidome i słabowidzące dzieci z Pomorza.

Zgłoszenie na szkolenie "Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii"

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Fundacja Przed Czasem z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223, NIP 9462695509. Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności