Opieka neurologopedyczna po wypisie dziecka urodzonego przedwcześnie

Szkolenie przeznaczone jest dla: lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów oraz pielęgniarek i położnych pracujących z dziećmi, a także studentów, którzy planują zawodowo zajmować się neurologopedią.

Termin kursu: 16. 07. 2022

Miejsce: Lublin

Cena szkolenia: 700 zł

Ilość godzin: 10 godzin lekcyjnych

Zakres szkolenia :

1. Dziecko urodzone przedwcześnie na oddziale- czynniki środowiskowe determinujące trudności w przyjmowaniu pokarmów.

2. Specyfika budowy twarzoczaszki wcześniaka.

3.  Uwarunkowania sensomotoryczne zaburzające proces karmienia.

4. Trudności w karmieniu dziecka po wypisie z OION i możliwości oddziaływań terapeutycznych.

5. ” Wcześniak niejedno ma imię”- rożne oblicza trudności w karmieniu determinowane odmiennym obrazem klinicznym dziecka.

Prowadzący:

MARTA KARWOT – PIĘTA– Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku: Neurologopedia, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku: Logopedia oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Pracuje jako neurologopeda na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej i Patologii Noworodka w Szpitalu UJASTEK w Krakowie.

Wykładowca z zakresu diagnozy zaburzeń karmienia, dysfagii i neurologopedycznej oceny niemowląt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od lat zajmuje się terapią niemowląt i małych dzieci z trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych. 

Specjalizuje się w terapii dzieci :

  • z zaburzonym odruchem ssania,
  • z trudnościami w karmieniu z butelki , piersi, przyjmowaniu pokarmu z łyżeczki, piciem, gryzieniem i żuciem, połykaniem,
  • niechętnie rozszerzających dietę i z wybiórczością pokarmową,
  • z krztuszeniem się lub nadmiernie wyrażonym odruchem wymiotnym podczas karmienia,
  • karmionych alternatywnie: sonda/PEG,
  • wymagających wsparcia w zakresie karmienia ze względu na: rozszczep, mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, wadę twarzoczaszki, przedwczesne narodziny lub niedotlenienie okołoporodowe.

W FIZJOMED Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie niemowląt.

Zgłoszenie na szkolenie

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Fundacja Przed Czasem z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223, NIP 9462695509. Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności