Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym

Tematyka kursu dotyczy specyfiki pracy na OION z dzieckiem urodzonym przedwcześnie w zakresie pielęgnacji i karmienia. Prowadzące skupiają się na roli oddychania i doświadczeń sensorycznych jako warunkach prawidłowego nabywania kompetencji w zakresie pobierania pokarmów i rozwoju psychomotorycznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla neurologopedów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, lekarzy, doradców laktacyjnych.

Termin kursu: 21.04.2023

Miejsce: Lublin

Cena szkolenia: 1000 zł

Czas trwania: 9:00-18:00

Zakres szkolenia :

 1. Wentylacja – metody wsparcia oddechu i jej wpływ na późniejsze karmienie.
 2. Wczesne doświadczenia oralne w oddziale intensywnej terapii (intubacja/sonda/benzyna).
 3. Terapia oddechowa/trening oddechowy, jako element terapii karmienia.
 4. Pozycjonowanie wcześniaka do karmienia.
 5. Ocena gotowości do karmienia doustnego.
 6. Stymulacja czy wspieranie procesu karmienia.
 7. Pobieranie pokarmu przez wcześniaka – analiza składowych, różne wzorce, dostosowanie strategii.
 8. Planowanie terapii.
 9. Rzeczywistość oddziału jako czynnik dezorganizujący strategie terapeutyczne.

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie lalek.

Prowadzący:

MARTA KARWOT – PIĘTA– Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku: Neurologopedia, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku: Logopedia oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Pracuje jako neurologopeda na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej i Patologii Noworodka w Szpitalu UJASTEK w Krakowie.

Wykładowca z zakresu diagnozy zaburzeń karmienia, dysfagii i neurologopedycznej oceny niemowląt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od lat zajmuje się terapią niemowląt i małych dzieci z trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych. 

Specjalizuje się w terapii dzieci :

 • z zaburzonym odruchem ssania,
 • z trudnościami w karmieniu z butelki , piersi, przyjmowaniu pokarmu z łyżeczki, piciem, gryzieniem i żuciem, połykaniem,
 • niechętnie rozszerzających dietę i z wybiórczością pokarmową,
 • z krztuszeniem się lub nadmiernie wyrażonym odruchem wymiotnym podczas karmienia,
 • karmionych alternatywnie: sonda/PEG,
 • wymagających wsparcia w zakresie karmienia ze względu na: rozszczep, mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, wadę twarzoczaszki, przedwczesne narodziny lub niedotlenienie okołoporodowe.

JOANNA KUPCZAK- fizjoterapeutka neonatologiczna, terapeuta NDT Bobath, wieloletni pracownik OION Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i OION i Patologii Noworodka Centrum Medycznego UJASTEK. Absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku fizjoterapia. 
Od lat pracuje z dziećmi oraz niemowlętami ze szczególnym uwzględnieniem dzieci urodzonych przedwcześnie. 

Zgłoszenie na szkolenie "Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym"

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest Fundacja Przed Czasem z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829223, NIP 9462695509. Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności